Disclaimer


UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Joomla Website Designer deze informatie steeds zoveel mogelijk volledig, nauwkeurig en actueel probeert te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Tevens kan geen garantie worden gegeven dat de aangeboden diensten en producten altijd en tegen de aangeboden voorwaarden, beschikbaar zijn. Joomla Website Designer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website.
Daarnaast is Joomla Website Designer niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie, verkregen van deze website.

AUTEURSRECHTEN EN EIGENDOMSRECHTEN

Het auteursrecht op de inhoud, de vormgeving, de programmatuur en het beeld van deze website komt toe aan Joomla Website Designer en kunnen altijd en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast en aangevuld.
Niets uit deze website mag worden gebruikt voor andere doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Joomla Website Designer.

LINKS NAAR ANDERE SITES

De sites die op deze website als link zijn opgenomen staan niet onder beheer van Joomla Website Designer en zijn slechts opgenomen voor jouw gemak. Joomla Website Designer heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites van derden.

Privacyverklaring


Joomla Website Designer, gevestigd aan Schrijverskwartier 45 1967 JH Heemskerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.joomla-website-designer.nl
Schrijverskwartier 45 
1967 JH Heemskerk
+31644770752

Marloes de Heer is de Functionaris Gegevensbescherming van Joomla Website Designer. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Joomla Website Designer verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer u het contactformulier op onze website invult. De reizen die u boekt via links op deze website worden verwerkt door de betreffende reisorganisatie. Dit ligt buiten de verantwoordelijkheid van Joomla Website Designer.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Joomla Website Designer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Joomla Website Designer analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Joomla Website Designer bewaart uw persoonsgegevens ingestuurd via het contactformulier twee jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Joomla Website Designer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Joomla Website Designer gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Joomla Website Designer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Joomla Website Designer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Joomla Website Designer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.